Boka din tid idag för vaccination mot bältros

Ej tillgänglig

Vaccination mot bältros - Vem behöver det?


Vaccination mot bältros rekommenderas till alla personer över 50 år. Genom vaccinationen minskar risken att bli sjuk med hela 91 procent. Vaccinet Shingrix ger ett bättre skydd än andra bältrosvaccin.


Biverkningar av bältrosvaccin


Vaccinet mot bältros kan orsaka milda symtom som rodnad, svullnad och klåda vid injektionsstället, vilket försvinner inom några dagar. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men kan inkludera muskelsmärtor, allergiska reaktioner eller akut astma. Majoriteten av de vaccinerade upplever endast milda biverkningar.


Skydda dig mot bältros


Bältros är en smärtsam virusinfektion som påverkar kroppens nervsystem. Utslagen bildar ett bälte på kroppen, därav namnet bältros. Läs mer om hur du kan skydda dig mot bältros här.


Våra vaccinationsorter för bältrosvaccination


Vi erbjuder bältrosvaccination på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Globen och Tyresö), Göteborg och Partille.


*Prisgarantin för vaccination


Vi erbjuder prisgaranti på våra vaccinationer och läkarintyg gentemot andra privata vårdgivare. Vi har mottagningar i Stockholm, Göteborg och Partille.
Prisgarantin gäller för ordinarie priser och kan inte kombineras med tillfälliga kampanjer eller andra erbjudanden.

Vaccin mot Denguefeber

Qdenga: 1550 SEK per dos

Tillgängligt i Stockholm, Göteborg och Partille.


Denguefeber är en virussjukdom som sprids genom myggor och finns i över 120 länder runt om i världen. Tidigare var det endast möjligt att skydda sig genom att använda preventiva medel som exempelvis myggmedel, men sedan april i år erbjuder vi på Legehuset ett vaccin mot denguefeber.

Varje år smittas omkring 390 miljoner människor av denguefeber världen över, och sjukdomen resulterar i cirka 20 000 dödsfall. Sjukdomen är vanlig i subtropiska och tropiska områden, såsom Afrika, Asien och Central- och Sydamerika. Även om användning av myggmedel tidigare har varit det främsta sättet att försöka skydda sig mot sjukdomen, innebär det nya vaccinet ett betydande steg framåt för att minska antalet smittade och döda på grund av denguefeber.

PRIS:

Qdenga – 1550 kr per dos

Varaktighet: 15min


Kan jag vaccinera mig mot Denguefeber?


Vi på Legehuset erbjuder nu vaccination mot denguefeber, som kan ges till personer från 4 års ålder. Vaccinet, som heter Qdenga, består av två doser som ska ges med tre månaders mellanrum. I nuläget rekommenderas inte någon booster-dos för dengue vaccinet, vilket kan ändras med tiden. Det är dock viktigt att notera att vaccinet inte ska ges till gravida kvinnor.


Har vaccin mot denguefeber några biverkningar?


Vanliga biverkningar av Qdenga-vaccinet innefattar irritabilitet, feber, smärta vid injektionsstället och minskad aptit. Andra biverkningar som kan uppstå är trötthet och hudrodnad vid injektionsstället.


I vilka städer vaccinerar ni mot denguefeber? 


Vi vaccinerar på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Globen och Tyresö), Göteborg och Partille.


*Hur funkar er prisgaranti på vaccination?


Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm och Göteborg, Partille.

Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.

Vaccination mot HPV

Ej tillgänglig

Vi finns i Stockholm och Västra Götaland


HPV är en förkortning på humant papillomvirus och det orsakar bland annat livmoderhalscancer. Denna typ av cancer är vanligtvis inte dödlig och behandling finns. Omkring tre fjärdedelar av de som bär på livmodercancer kan bli friska igen.

Boka din tid idag, så hjälper vi dig med din vaccination mot HPV. Vi vaccinerar mot HPV på alla våra mottagningar i Stockholm, Göteborg och Partille. Vårt mål är att kunna erbjuda marknadens bästa pris på vaccin mot HPV, vi erbjuder därför prisgaranti på alla våra vaccinationer*.  


När behövs vaccinering mot HPV?


Om den som vaccinerat sig redan bär på livmoderhalscancer gör vaccinet tyvärr ingen nytta. Därför är det bra att ta vaccinet i så tidig ålder som möjligt. Vaccin mot HPV kan även vara till fördel för personer som är sexuellt aktiva, eftersom vaccinet kan ge skydd mot kondylom. Runt om i Sverige erbjuds gratis vaccination mot HPV till unga flickor. Vaccinet minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent.


Har vaccin mot HPV några biverkningar?


De vanligaste biverkningarna av vaccinet är svullnad, rodnad och irritation kring injektionsområdet. Mer ovanliga biverkningar är illamående, värk och trötthet. Det är väldigt sällsynt att allvarliga reaktioner förekommer men inträffar det bör resterande doser inte tas.


I vilka städer vaccinerar ni mot HPV? 


Vi vaccinerar på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Globen och Tyresö), Göteborg och Partille.


*Hur funkar er prisgaranti på vaccination?


Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Partille.

Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.

Vaccination mot japansk encefalit

PRIS: 1395 SEK

När behövs vaccinering mot japansk encefalit?


Vaccination mot japansk encefalit rekommenderas för barn från 2 månaders ålder och uppåt. Även vuxna och äldre rekommenderas att ta vaccination mot japansk encefalit i de fall längre resor i riskområden planeras. Vaccinationen utgörs av två doser med fyra veckors mellanrum för bäst skydd. För vuxna rekommenderas det även en tredje påfyllnadsdos som ska tas 12–24 månader efter senast tagna dos.


Har vaccin mot japansk encefalit några biverkningar?


Precis som med alla vacciner kan det finnas vissa biverkningar med vaccinet mot Japansk encefalit. De vanligaste biverkningarna är lindriga och kan innefatta rodnad, svullnad eller smärta vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet och muskelvärk. Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.


I vilka städer vaccinerar ni mot japansk encefalit? 


Vi vaccinerar på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Globen och Tyresö), Göteborg och Partille .


*Hur funkar er prisgaranti på vaccination?


Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm och Göteborg, Partille.

Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.

Vaccination mot grundskydd

PRIS: 455 SEK

I vilka städer vaccinerar ni mot grundskydd? 


Vi vaccinerar på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Globen och Tyresö), Göteborg och Partille.


Difteristelkramp och kikhosta förekommer i hela världen. I Sverige ingår vaccinering mot sjukdomarna i barnvaccinationsprogrammet. För att bibehålla skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta behövs en påfyllnadsdos vart tjugonde år.


Om du nyligen fyllt 30 år är det dags att se över ditt grundskydd. Legehusets målsättning är att erbjuda marknadens prisvänligaste Grundskydd. Hittar du grundskydds-vaccination hos någon privat vaccinationsmottagning till ett lägre pris så matchar vi det. 


*Hur funkar er prisgaranti på vaccination?


Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm och Göteborg, Partille.


Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.Influensavaccin

PRIS: 295 SEK

Influensa är en årlig virussjukdom som är smittsam framförallt vintertid i Sverige. Gravida, äldre och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdast. Influensa kan leda till dödsfall bland riskgrupperna men de flesta som blir sjuka i Sverige tillfrisknar efter en tid. Exempel på symtom som förekommer i samband med influensa är hosta, feber, ledvärk och huvudvärk.


Vad är skillnaden mellan influensa och covid-19?


Symptomen för den årliga influensan och Covid-19 är snarlika och det kan vara svårt att veta vad man har drabbats av. Båda infektionerna sprids via kontaktsmitta och dropsmitta. Vanligtvis får du symptom som feber, torrhosta och trötthet vid både influensa och Covid-19. För att enklare kunna avgöra vad du drabbats av så har vi listat de vanligaste symptomen för respektive infektion nedan.   


Influensa – Symptom


Det tar oftast 1-4 dagar från att man smittats tills att man känner av symptom. Vanliga influensa symptom är: 

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta  
 • Trötthet
 • Frusen
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk

Covid-19 – Symptom

Symptomen skiljer sig mycket från person till person. En del drabbas utan att märka det och en del kan bli svårt sjuka och behöva vård på sjukhus. Vanliga symptom är:

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta    
 • Andningspåverkan/Svårare att andas
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Nedsatt smak- och luktsinne
 • illamående


Har vaccin mot influensa några biverkningar?


Det förekommer milda biverkningar i samband med alla vaccinationer. Dessa är rodnad, svullnad och klåda kring injektionsområdet. Viktigt att notera är att vaccin i de flesta fall är baserat på äggprotein, äggallergiker ombeds rådfråga någon av våra läkare som alltid är på plats innan vaccinering mot influensa för att undvika allergisk reaktion.

Vaccination mot vattkoppor

Ej tillgänglig

Influensa är en årlig virussjukdom som är smittsam framförallt vintertid i Sverige. Gravida, äldre och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdast. Influensa kan leda till dödsfall bland riskgrupperna men de flesta som blir sjuka i Sverige tillfrisknar efter en tid. Exempel på symtom som förekommer i samband med influensa är hosta, feber, ledvärk och huvudvärk.


Vad är skillnaden mellan influensa och covid-19?


Symptomen för den årliga influensan och Covid-19 är snarlika och det kan vara svårt att veta vad man har drabbats av. Båda infektionerna sprids via kontaktsmitta och dropsmitta. Vanligtvis får du symptom som feber, torrhosta och trötthet vid både influensa och Covid-19. För att enklare kunna avgöra vad du drabbats av så har vi listat de vanligaste symptomen för respektive infektion nedan.   


Influensa – Symptom


Det tar oftast 1-4 dagar från att man smittats tills att man känner av symptom. Vanliga influensa symptom är: 

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta  
 • Trötthet
 • Frusen
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk

Covid-19 – Symptom

Symptomen skiljer sig mycket från person till person. En del drabbas utan att märka det och en del kan bli svårt sjuka och behöva vård på sjukhus. Vanliga symptom är:

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta    
 • Andningspåverkan/Svårare att andas
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Nedsatt smak- och luktsinne
 • illamående


Har vaccin mot influensa några biverkningar?


Det förekommer milda biverkningar i samband med alla vaccinationer. Dessa är rodnad, svullnad och klåda kring injektionsområdet. Viktigt att notera är att vaccin i de flesta fall är baserat på äggprotein, äggallergiker ombeds rådfråga någon av våra läkare som alltid är på plats innan vaccinering mot influensa för att undvika allergisk reaktion.

Vaccination mot pneumokocker

PRIS: 430 SEK

När sker vaccinering mot pneumokocker?


Vaccin mot pneumokocker kommer i två former. Den första formen kallas för konjugatvaccin och förekommer i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ges i tre doser i åldrarna 3 månader, 5 månader och 12 månader. Barn som är mellan 1–2 år får istället två doser av vaccinet. De som är mellan 2 och 5 år erbjuds vaccination med antingen en dos av PCV13 eller två doser av PCV10. Vaccinet kan sedan kompletteras till att omfatta pneumokock fram till de är 6 år. Både barn och vuxna som befinner sig i någon riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig med konjugatvaccin. Den andra formen av vaccination kallas för polysackaridvaccin. Detta rekommenderas både till barn och vuxna som löper större risk för att få allvarliga pneumokockinfektioner. Personer över 65 år rekommenderas att ta vaccinet.


Har vaccin mot pneumokocker några biverkningar?


Pneumokockinfektioner har med tiden blivit mer och mer resistenta mot antibiotika och det är därför viktigt att vaccinera sig för att förhindra dessa infektioner. Biverkningar som kan förekomma i samband med vaccinet är rodnad, klåda och svullnad kring injektionsområdet. Ibland kan vissa även uppleva minskad aptit. Få personer kan även uppleva kräkningar, diarré eller allergiska reaktioner. För spädbarn kan biverkningarna vara irritabilitet och feber.


I vilka städer vaccinerar ni mot pneumokocker? 


Vi vaccinerar på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Globen och Tyresö), Göteborg, Partille

.

*Hur funkar er prisgaranti på vaccination?


Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Partille.


Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.

Vaccination mot hepatit A+B

PRIS Vuxen: 645 SEK


PRIS Vuxen: 485 SEK

Vad är ett kombinationsvaccin?


Ett kombinationsvaccin ger skydd mot minst två sjukdomar. Kombinationsvaccinet för hepatit A+B heter Twinrix.


När behövs vaccinering mot hepatit A+B?


Sjukdomarna hepatit A och B är vanliga i de sydliga delarna av världen. Om du ska resa till länder som ligger i Afrika, Asien, Östeuropa eller Sydamerika bör du se över ditt skydd.

Grunddoseringen består av tre doser. De två första doserna tas med fyra veckors mellanrum. Den tredje dosen tas tidigast 5 månader efter den andra dosen. Vaccinet administreras som en injektion i överarmen.


Har vaccin mot hepatit A+B några biverkningar?


Som för de flesta vaccin, är biverkningarna från vaccin mot hepatit A milda och förekommer i form av irritation, svullnad och ömhet kring injektionsområdet. Det är ovanligt att få illamående som biverkning men kan det kan förekomma i enstaka fall. Allvarligare biverkningar än så är väldigt sällsynta.


För barn under 16 år


Barn under 16 år tar ett specialanpassat vaccin som ger ett lika fullgott skydd som vaccinet för vuxna. Läs mer om det här.


I vilka städer vaccinerar ni mot Hepatit A+B? 


Vi vaccinerar på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Globen och Tyresö), Göteborg och Partille.


*Hur funkar er prisgaranti på vaccination?


Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm och Göteborg, Partille.


Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.